Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

1. Aangeboden producten en diensten

 

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 

1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

 

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
13: Algemene BA;
14: krediet;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;


1.3 Polisvoorwaarden

De algemene voorwaarden van de verschillende verzekeringspolissen die wij u kunnen aanbieden, vindt u opgelijst per verzekeringsmaatschappij. De algemene voorwaarden, die niet ter beschikking zijn via de website, zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Zakenkantoor Pauwels.

1.3.1.AG-INSURANCE
1.3.2.ALLIANZ
1.3.3.AXA
1.3.4.BALOISE
1.3.5.DAS
1.3.6.DELTA LLOYD
1.3.7.FIDEA
1.3.8.VIVIUM


2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

 

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor
het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe
ons kantoor hieraan invulling geeft”.

 

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot het belangenconflictenbeleid van ons kantoor.

 

3.Vergoeding

 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

 

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.


Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

NIEUWS

Zakenkantoor Pauwels-Maes en Q&O Verzekeringen bundelen de krachten

lees meer

KLANTEN

"Geen boeket is groot genoeg om mijn appreciatie uit te drukken!"

Ontdek meer tevreden klanten

lees meer

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Een job in de verzekeringssector?

lees meer