verplichte-verzekering-voor-de-bouwsector-tienjarige-aansprakelijkheid

Nieuwe verplichte verzekering voor de bouwsector.
    
Op 5 mei 2017 werd de nieuwe wet op de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid goedgekeurd.

Wat betekent dit voor u?

We lijsten kort de belangrijkste punten van deze wet op:

Doel:

 • De bouwmarkt beter reguleren en een betere bescherming bieden aan de bouwheer.
 • Deze wet maakt een einde aan de discriminatie van architecten, die voorheen als enigen verplicht waren de tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Voor wie is deze wet van toepassing?

 • Iedere aannemer die specifiek onroerend werk verricht op woningen, meer bepaald eengezinswoningen of appartementen, die in België gelegen zijn en waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.
 • Iedere architect die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen voor zover zijn of haar activiteit betrekking heeft op in België uitgevoerde werken en geleverde prestaties.
 • Iedere dienstverlener in de bouwsector, bijv. studiebureaus, die voor rekening van een derde immateriële prestaties verricht op woningen, meer bepaald eengezinswoningen of appartementen, die in België gelegen zijn en waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is.
 • Iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector waarvan de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen als gevolg van handelingen die hij beroepshalve op in België gelegen woningen verricht of van handelingen van zijn aangestelden, wordt verplicht verzekerd.

Wat moet verzekerd worden?

Voor de toepassing van deze wet wordt onder verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verstaan, de verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek dekt, voor de periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken, beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid, wanneer deze laatste de soliditeit en de stabiliteit van de woning in gevaar brengt, met uitsluiting van:

 • de schade ingevolge radioactiviteit
 • de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels door de blootstelling aan wettelijk verboden producten
 • de schade van esthetische aard
 • de zuiver immateriële schade
 • de zichtbare schade of schade door de verzekerde gekend op het moment van voorlopige oplevering of rechtstreeks volgend uit fouten, gebreken of wanprestaties van hem gekend op het moment van voormelde oplevering
 • de schade ingevolge niet-accidentele pollutie
 • de meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na schadegeval
 • de materiële en immateriële schade lager dan 2 500 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan de ABEX-index. Daarbij is de index van het eerste semester 2007 de basisindex en moet de index op het moment van de aangifte van het schadegeval in aanmerking genomen worden. De uitsluitingen bedoeld in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen zijn ook van toepassing.   

Wanneer gaat deze wet van kracht?


    
De nieuwe wet geldt voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na inwerkingtreding van deze wet op 01/07/2018.

NIEUWS

Zakenkantoor Pauwels-Maes en Q&O Verzekeringen bundelen de krachten

lees meer

KLANTEN

"Geen boeket is groot genoeg om mijn appreciatie uit te drukken!"

Ontdek meer tevreden klanten

lees meer

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Een job in de verzekeringssector?

lees meer