Waarom is een backservice in 2017 meer dan ooit interessant?

Wat is een backservice?

Een backservicepremie is een soort ‘inhaalpremie’ voor arbeidsjaren van het verleden, zowel binnen de vennootschap als buiten de vennootschap. Voor de gewerkte jaren buiten de vennootschap mag men maximaal tien jaar in rekening brengen.
Een backservice of inhaalpremie betekent in feite dat de bedrijfsleider mag doen alsof hij in het verleden een even hoog loon had als nu. Voor de voorbije jaren mag de vennootschap dus premies ‘inhalen’ die berekend worden op de huidige jaarbezoldiging als die hoger ligt dan vroeger, zelfs al werden er in het verleden maximale premies betaald op basis van het toenmalige loon.

Waarom een backservice doen in 2017?

Er zijn drie redenen waarom het aangewezen kan zijn om nog dit jaar alsnog een backservice te doen in plaats van later:

  1. Daling Vennootschapsbelasting-tarieven. De belangrijkste reden is dat de tarieven van de vennootschapsbelasting vanaf volgend jaar 2018 dalen voor alle vennootschappen. Dit betekent dat de aftrek van een backservicepremie in 2017 de vennootschap normaal een grotere belastingbesparing oplevert dan de aftrek van eenzelfde bedrag in 2018.
  2. Verstrengde berekening 80% grens. Vanaf 2019 wil de regering de 80%-grens voor het aanvullend pensioen verscherpen. De regering-Michel wil niet langer de normale brutojaarbezoldiging van het laatste jaar laten meetellen. In plaats daarvan zou er gekeken worden naar de gemiddelde bezoldiging, berekend over een langere periode. Daardoor zou de 80%-grens naar beneden kunnen gaan. Hoe lang die referentieperiode zal zijn, is nog niet beslist. Als de 80%-grens minder voordelig berekend zal worden in de toekomst zal er een minder grote backservicepremie aftrekbaar zijn. Bovendien zal de fiscus vanaf volgend jaar 2018 ook meer en preciezere controles op de naleving van de 80%-grens kunnen uitvoeren met behulp van de zgn. databank tweede pensioenpijler (DB2P), die alle aanvullende pensioenregelingen bevat.
  3. Hogere Wyninckx-bijdrage. Indien de door de vennootschap in een groepsverzekering of IPT gestorte premies hoger zijn dan 31.836 EUR (geïndexeerd bedrag voor 2017), dan moet zij een sociale bijdrage van 1,5% betalen op het deel van de premie boven deze grens. De regering Michel wil vanaf 2018 of 2019 ook het tarief van de zgn. Wyninckx-bijdrage verdubbelen, nl. van 1,5% naar 3%. Die sociale bijdrage is verschuldigd op alle premies van een groepsverzekering of IPT, inclusief die voor een backservice in de mate van de overschrijding van het jaarplafond van 31.836 EUR (grens voor 2017).

Besluit

Een backservicepremie betalen in 2017 is interessant omdat de aftrek nog kan verzilverd worden tegen de huidige hoge tarieven vennootschapsbelasting, omdat de 80%-grens in de toekomst minder voordelig zal berekend worden en omdat de Wyninckx-bijdrage zal verdubbelen.

Maar er moet wel voldoende ruimte binnen de  80%-grens zijn om dit te kunnen realiseren. Het loont zeker de moete om de premieberekening te herbekijken.

Contacteer mij nog vandaag en ik doe de nodige berekeningen voor U!

Dieter Decroy

0473/53.70.31

dieter@kantoorpauwels.be

NIEUWS

Bredeweersverzekering 2021

lees meer

KLANTEN

"Of ik Zakenkantoor Pauwels zou aanraden bij andere bedrijven? Dat heb ik zelfs al gedaan!"

Dhr. Blomme Hans van Blomme Hans bvba

Ontdek meer tevreden klanten

lees meer

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf u in op onze nieuwsbrief